Avtalslagen och socialstaten: Det svenska perspektivet

Festskrift till Bertil Bengtsson 90 år, Jure Förlag: Stockholm 2016, 399-408.

Modeer_sartryck

Annonser